12.04.2013.

Održano predavanje Michel Vincenta “Model za interpretiranje transfera tokom adolescencije”.

4.10.2012.

Preminula Tamara Štajner-Popović

22-28.09.2012.

PIEE Letnja škola za clanove i kandidate “Mikro proces” Budva, Crna Gora

23.06.2012.

Održano je predavanje: Psihoanaliza, psihoanalitička društva i evropsko nesvesno

 


Beogradsko psihoanalitičko društvo

Beogradsko psihoanalitičko društvo Svetske psihoanalitičke asocijacije sastoji se od sedam trening analitičara, četiri punopravna člana, deset pridruženih članova i više od 30 kandidata u treningu.

BPD radi na širenju psihoanalize na prostorima Republike Srbije. Rad Beogradskog društva se sastoji u obučavanju novih kandidata za psihoanalitičare, u sprovođenju psihoanalize kao vida terapije, u podršci daljem razvoju naučne psihoanalitičke misli, kao i u približavanju psihoanalitičke teorije srodnim disciplinama i široj javnosti.

Predsednik
Jasminka Šuljagić
+ 381 11 3392528

Generalni sekretar
Tijana Miladinović
+381641821238

Blagajnik
Olivera Aleksic-Hill
+381641287465

Direktor za trening
Vesna Brzev-Ćurčić
+ 381 11 3619018

Oficir za srodne struke
Aleksandar Kontic
+ 381 11 6134 879

Oficir za veze sa inostranstvom
Marija Vezmar
+ 381 2766 890

NOVO! Prva letnja škola psihoanalize 14-18. maj 2014. Preuzmite dokumenta sa informacijama.Preuzmite informacije o školi u PDF-u

Preuzmite obrazac za prijavu u Word-u