20.06.2014.

Umrla je Ljiljana Milosavljević, senior analitičar Beogradskog psihoanalitičkog društva.

12.04.2013.

Održano predavanje Michel Vincenta “Model za interpretiranje transfera tokom adolescencije”.

 


Beogradsko psihoanalitičko društvo

Beogradsko psihoanalitičko društvo Svetske psihoanalitičke asocijacije sastoji se od sedam trening analitičara, četiri punopravna člana, deset pridruženih članova i više od 30 kandidata u treningu.

BPD radi na širenju psihoanalize na prostorima Republike Srbije. Rad Beogradskog društva se sastoji u obučavanju novih kandidata za psihoanalitičare, u sprovođenju psihoanalize kao vida terapije, u podršci daljem razvoju naučne psihoanalitičke misli, kao i u približavanju psihoanalitičke teorije srodnim disciplinama i široj javnosti.

Predsednik
Jasminka Šuljagić
+ 381 11 3392528

Generalni sekretar
Tijana Miladinović
+381641821238

Blagajnik
Olivera Aleksic-Hill
+381641287465

Direktor za trening
Vesna Brzev-Ćurčić
+ 381 11 3619018

Oficir za srodne struke
Aleksandar Kontic
+ 381 11 6134 879

Oficir za veze sa inostranstvom
Marija Vezmar
+ 381 2766 890

NOVO! Prva letnja škola psihoanalize 14-18. maj 2014. Preuzmite dokumenta sa informacijama.Preuzmite informacije o školi u PDF-u

Preuzmite obrazac za prijavu u Word-u

Preuzmite program Letnje škole psihoanalize